TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH MINH MẪN

Địa chỉ: 121 Hà Huy Giáp, Quận 12, TPHCM

Điện thoại: 0941.169.338